Mijn aanpak bij stress en burn-out

In mijn aanpak bij burn-out volg ik het 8-stappenplan van Anita Rogier, dat gaat van een analyse van de stressbronnen, over herstel van algemene conditie, omgaan met stress en emoties, het aanleren van vaardigheden tot uiteindelijk werkhervatting. Deze werkwijze is zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence-based): psycho-educatie gecombineerd met oplossingsgerichte coaching, technieken uit RET en ACT,…

Vereniging voor Erkende Stress- en Burn-outcoaches

Ik ben aangesloten bij de vereniging voor erkende stress- en burn-outcoaches, wat de volgende garanties biedt:

  • aantoonbaar algemeen denkniveau, in mijn geval master
  • aantoonbare coachopleiding, in mijn geval Inspirerend Coachen bij Jef Clement (basis, master, certifiëring)
  • aantoonbare voldoende specifieke opleiding rond stress- en burn-out, in mijn geval bij HRD Academy, Anita Rogier
  • akkoordverklaring  met de gedragscode van de VESB, inclusief klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtencommissie
  • regelmatige bijscholing en intervisie

Doorverwijsbeleid

Als coach begeleid ik alleen mensen met een ongecompliceerde burn-out. Wanneer ik, om welke reden ook, twijfel of ik de geschikte begeleider ben dan verwijs ik je graag door naar een collega die je beter kan helpen of naar een arts of psycholoog.  In de volgende gevallen verwijs ik sowieso door: een herhaaldelijke of zeer langdurige burn-out, een vermoeden van depressie, algemene angstklachten, combinatie met psychologische aandoeningen of een trauma uit het verleden,…