Hoe mijn klanten hun loopbaanbegeleiding evalueren

Elk jaar vraag ik mijn klanten om feedback over het resultaat hun loopbaanbegeleiding via een korte enquête. Zo houd ik de vinger aan de pols, én kom ik ook te weten wat het effect op langere termijn was. Ook voor 2020 deed ik deze evaluatie en ik ben best fier op de resultaten. Ik deel ze graag met je.

Hoe evalueren mijn klanten over het algemeen het resultaat van de loopbaanbegeleiding?

Ik zou deze loopbaanbegeleiding aanraden aan anderen

Bijna iedereen zou een traject loopbaanbegeleiding zeer sterk aanraden aan anderen. Het interessante hieraan is dat de startvraag van mijn klanten heel gevarieerd is: talenten en drijfveren ontdekken, de situatie in de huidige job verbeteren, concrete stappen zetten naar een nieuwe job, starten als zelfstandige of niet… In al deze gevallen ervaren mijn klanten hun loopbaantraject als waardevol en raden ze het ook anderen aan.

Wat mijn klanten zeggen:

Ik heb betere inzichten gekregen naar mezelf toe en hoe ik de zoektocht moet aanpakken.

Ik heb mijn loopbaanbegeleiding als zeer positief ervaren en het heeft me een meerwaarde aangeboden naar de zoektocht voor een nieuwe job.

Bert heeft me geholpen om een beetje richting te geven in mijn zoektocht naar werk. Hij hielp me om na een moeilijke periode op werk-gebied, mijn “goesting” om te werken terug te vinden en om mijn prioriteiten op een rijtje te zetten.

De loopbaanbegeleider is bekwaam in zijn vak

Een heel expliciete vraag naar mezelf als loopbaanbegeleider, en een heel positief antwoord. Dit soort bevestiging doet altijd deugd.

De feedback die ik van mijn klanten kreeg:

Grote luisterbereidheid, ogen openen, nieuwe inzichten, hele persoon wordt aangesproken, gesprekken blijven nawerken en nazinderen, dit zorgt ervoor dat je er ook iets mee doet.

Bert heeft me op professionele, menselijke, efficiënte manier geholpen om mijn situatie te bekijken en te analyseren en om te zoeken naar doelen en hoe deze te bereiken. Hij heeft me de tools gegeven om steeds te zoeken naar oplossingen en vooruit te gaan.

De vragen die Bert me stelde tijdens de gesprekken hebben me toegelaten om op mijn werk bepaalde zaken duidelijk te communiceren naar wat ik wel en wat ik niet meer wil. Door mijn talenten nog beter in kaart te brengen weet ik nu wat mijn valkuilen zijn en hoe ik hiermee kan omgaan.

De loopbaanbegeleiding heeft positieve effecten teweeggebracht

Het resultaat van loopbaanbegeleiding is altijd moeilijk te voorspellen: uiteindelijk zijn het mijn klanten die zelf aan de slag moeten gaan. Ik zet hen vooral in gang. Toch is ook hier de score heel positief: bijna iedereen ziet (heel) positieve effecten.
Maar eerlijk: 1 klant gaf slechts een vijf – die heb ik dus niet echt kunnen helpen. Da’s geen fijn gevoel, en tegelijk motiveert het mij om het nóg beter te doen.

Hoe mijn klanten hun loopbaanbegeleiding evalueren:

De loopbaanbegeleiding heeft mij aan het denken gezet en onrechtstreeks tot een andere wending in mijn loopbaan geleid waarbij ik mij momenteel zeer goed voel.

Bert heeft me op een heel professionele en boeiende manier begeleid bij mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Ik heb enkel op de vraag ‘heeft de loopbaanbegeleiding positieve effecten teweeggebracht?’ niet de maximum score gegeven. Of de toekomst positief zal uitdraaien blijft koffiedik kijken met Corona.

Ik gebruik het lijstje van talenten en wat doe ik graag enzoverder als leidraad bij functiegesprekken of keuze van projecten. Bovendien heb ik geleerd dat je niet hoeft te klimmen in een organisatie, maar dat ‘gewoon’ doen wat je graag doet en onder de voorwaarden die je leuk vindt, meer dan voldoende is en op die punten werk ik nu voornamelijk (wat doe ik graag en onder welke voorwaarden).

De loopbaanbegeleiding voldeed qua aanpak (methode, vorm, opdrachten) aan mijn verwachtingen

De loopbaanbegeleiding voldeed qua inhoud aan mijn verwachtingen

Soms draait een traject anders uit dan initieel gedacht: de vraag waarmee we starten blijkt toch niet de juiste, er duiken nieuwe elementen op, de situatie op het werk verandert plots… Dan vind ik het belangrijk om snel te schakelen en in te spelen op die veranderingen: opdrachten laten vallen en nieuwe toevoegen, een situatie dieper uitspitten in een gesprek, een pauze inlassen… Een gevolg hiervan is inderdaad dat een traject soms anders loopt dan verwacht; daar kies ik bewust voor. Mijn filosofie: loopbaanbegeleiding moet in de eerste plaats nuttig zijn voor mijn klant.

Niet van elke sessie was het doel even duidelijk maar dat allicht ook te maken met de situatie waarin ik me bevond. Ik ben in ieder geval erg tevreden over de manier waarop er met mij werd omgegaan. Ik heb er als het ware van genoten.

Het doorvragen op waarom ik dingen doe, was heel belangrijk voor mij. Het herkennen en erkennen van situaties en me geruststellen dat dit normaal is. Daarnaast het leren loslaten… lukt nog steeds redelijk goed, al betrap ik me soms zelf te hervallen in oude gewoontes. Ik ben me dan veel sneller bewust van het feit dat ik hierin herval en kan men gedrag sneller aanpassen.

Hoe ik aan deze cijfers kom? Alle personen die een traject met minstens 1 loopbaancheque voltooid hebben in 2020 werden gevraagd om hun loopbaanbegeleiding te evalueren. 72% van hen vulde de enquête in.