Organisatie-aanbod

Het welzijn van je medewerkers is vandaag nog moeilijker op te volgen dan anders. Iedereen staat onder druk op verschillende fronten. Durven Springen helpt je om de vinger aan de pols te houden via een online vragenlijst, of medewerkers nu thuis aan het werk zijn, op het bedrijf of tijdelijk werkloos. In deze blogpost vind je alvast enkele algemene tips.

Wil je je medewerkers extra ondersteunen om met deze extra stress om te gaan? Of maak je je zorgen om iemand specifiek? Wij zetten online workshops of individuele gesprekken op.

Veel medewerkers maken zich nu al zorgen over de terugkeer naar het werk – kan dit wel veilig gebeuren? Wij helpen je deze bezorgdheden te capteren en te kanaliseren, zodat ze geen drempel vormen om het werk te hervatten.